เข้าสู่ระบบ  โดย ...>  

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ครูที่ปรึกษา

เจ้าหน้าที่ข้อมูล/ฝ่ายบริหาร

ครู บว.

 

 สถิติจำนวนนักเรียนรายวัน

                         

                       

 


                          


 คำอธิบาย

     1. ทุกคนสามารถดูสถิติและสารสนเทศได้ตามเมนู
    2. ถ้าต้องการดูข้อมูลเฉพาะบุคคล ให้เข้าสู่ระบบตามสิทธิ์
    3. ผู้เข้าสู่ระบบสามารถดูข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนได้
    4. ครูทุกท่านสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกความดีของนักเรียนได้
    5. การบันทึกข้อมูลผู้ทำผิดระเบียบเป็นหน้าที่ของครูที่ปรึกษา
        และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
   
     

ทีมงานผู้พัฒนาระบบ :    ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โทร. 095-682-1352     e-mail : yomanaBW@gmail.com
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง