นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ร่วมกิจกรรมวัน International Day 2017
วันที่ 27 มิถุนายน 260


  • ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
    วันที่ 17 ธันวาคม 2559
               และ

    การแข่งขัน โครงงานภาษาญี่ปุ่นได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 8 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
    วันที่ 17 ธันวาคม 2559

Get to Know Yourself and Your Health

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris.Crdum ultrices.

Learn more