กลุ่มสาระการเรียนรุ้ภาาาต่างประเทศ รร.บุญวาทย์วิทยาลัย ได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 ระดับภูมิภาค 

ภายใต้แนวคิด Beyond Asean and Global Citizenship วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง

โดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


                                      

น.ส.ญานิศา เชื้อบุญยืน

นักเรียนชั้น ม. 5/15 

ชนะการแข่งขัน 

"นักพูดอินเตอร์"

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ
รร.บุญวาทย์วิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพ     จัดกิจกรรม 
ASEAN Youth Leaders  
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย


Welcome to BWS English Department