ผลการสอบเข้า ม.4 โควต้าภายใน
ปีการศึกษา 2563


คำชี้แจง

     1. เข้าสู่ระบบ
     2. ดูข้อมูลผลการสอบของตนเอง

 

นักเรียนเข้าสู่ระบบ

รหัสประจำตัว :  

รหัสประชาชน :  

ผู้ดูแลระบบ :  ยมนา  สุขหอม    โทร. 095 6821352