ระบบบันทึกการสอนรายคาบ


     คู่มือการใช้งาน (สำหรับครูผู้สอน)

     คู่มือการใช้งาน (สำหรับหัวหน้าห้อง)

 

ผู้ดูแลระบบ :  ครูยมนา  สุขหอม    โทร. 095 6821352
เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบ